Headerfoto

Eco-Heater

Een melkveebedrijf verbruikt veel warm water voor het reinigen van melkinstallatie, melkkoeltank en tanklokaal; alsook voor het bereiden van kalvermelk. Dit is een constante kostenfactor, jaar na jaar.

Zonder maatregelen verdwijnt de aan de melk onttrokken warmte eenvoudigweg in de lucht. Met de Packo Warmteterugwinning gebruikt u deze energie nuttig, bespaart u geld en draagt u zorg voor het milieu.

Warme melk is een uitstekende bron van energie. Met warmteterugwinning kan u deze energie afvoeren in het water dat u gebruikt voor de reiniging. U bespaart jaarlijks een aanzienlijk bedrag en helpt mee in de strijd tegen de globale opwarming.

Geïnteresseerd of vragen?
Contacteer ons